farhangi_orginal_sketch.jpg

در صورت تایید رزرو اقامت شما از اداره رفاه  از طریق لینک زیر رسید پرداخت را ارسال فرمایید.

لینک ارسال رسید پرداخت

توجه:در صورت عدم تایید رزو و پرداخت یا پرداخت بدون تماس اداره رفاه ،این اداره مسئولیتی در زمینه پرداخت شما ندارد.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355