riazi sanaye_orginal_sketch.jpg
  1. گواهی پزشک فوق تخصص آنکولوژیست حاوی

علت شیمی درمان با ذکر نوع بیماری به طور کامل

Plan درمان شامل

•مقدار دوره های مورد لزوم جهت شیمی درمانی

•فواصل دوره ها

•تعداد جلسات هر دوره

•فواصل جلسات

•نام و دوره ها مورد لزوم جهت شیمی درمانی –دوز مصرفی-نام کشور سازنده در صورتیکه مصرف نوع خارجی لازم باشد علت لزوم مصرف حتما باید به نام دارو ذکر شود

•زمان شروع و پایان هر دوره مشخص شود.

*جواب پاتولوژی موید بیماری

داروی شیمی درمانی خوراکی در تعهد بیمه ایران نمی باشد حتی اگر در طول قرارداد تجویز شده باشد.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355