ebne sina_orginal_sketch.jpg

 

اطلاعیه‌های بیمه درمان تکمیلی

 

                                     اطلاعیه شماره 9 بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                     اطلاعیه شماره 8 بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                      اطلاعیه شماره 7 بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                      اطلاعیه شماره 6 بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                      اطلاعیه شماره 5  بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                      اطلاعیه شماره 4 بیمه درمان تکمیلی سال 98 

                                     اطلاعیه شماره 3 بیمه درمان تکمیلی سال 98 

                                     اطلاعیه شماره 2 بیمه درمان تکمیلی سال 98 

                                    اطلاعیه شماره 1 بیمه درمان تکمیلی سال 98 (تعهدات بیمه آسیا)

مدارک لازم برای هزینه های درمانی

 

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355