faza_pencilsketch.jpg

اطلاعیه‌های بیمه درمان تکمیلی سال 99

 

 اطلاعیه شماره 1 بیمه درمان تکمیلی سال 99

    راهنمای ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات

   راهنمای تمدید و مشاهده اطلاعات ثبت شده

   راهنمای انصراف

    

 

اطلاعیه‌های بیمه درمان تکمیلی سال 98

 

                                     اطلاعیه شماره 9 بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                     اطلاعیه شماره 8 بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                      اطلاعیه شماره 7 بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                      اطلاعیه شماره 6 بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                      اطلاعیه شماره 5  بیمه درمان تکمیلی سال 98

                                      اطلاعیه شماره 4 بیمه درمان تکمیلی سال 98 

                                     اطلاعیه شماره 3 بیمه درمان تکمیلی سال 98 

                                     اطلاعیه شماره 2 بیمه درمان تکمیلی سال 98 

                                    اطلاعیه شماره 1 بیمه درمان تکمیلی سال 98 (تعهدات بیمه آسیا)

مدارک لازم برای هزینه های درمانی

 

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355