riazi sanaye_orginal_sketch.jpg

ثبت شکایت

بیشینه کارکتر 60 عدد می باشد

تعداد عددهای وارده بیش از حد مجاز می باشد

Invalid Input

عنوان باید کمتر از 100 کارکتر باشد

Invalid Input

عبارت را وارد نمائید
Invalid Input

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355