masjed_orginal_sketch.jpg

به اطلاع بیمه شدگان محترم دانشگاه می رساند، پزشک معتمد بیمه ایران جهت مشاوره و پاسخ به سوالات مربوط به پرونده های پزشکی در تاریخ 1397/5/10 از ساعت 10:30 لغایت 13 در اداره رفاه کارکنان حضور خواهند داشت.

ورود به وبگاه

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355