masjed2_orginal_sketch.jpg

به اطلاع بیمه شدگان محترم دانشگاه می رساند، دندانپزشک معتمد بیمه ایران روز یکشنبه 1398/2/22 از ساعت 9:30 لغایت 11:00 در اداره رفاه  و تعاون  حضور خواهند داشت.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355