fazaye daneshgah.jpg

فرم صدور کارت

فرم صدور کارت
نام (*)
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی (*)
نام خانوادگی خود را وارد کنید
نام پدر (*)
نام پدر خود را وارد کنید


Invalid Input
کد ملی (*)
کد ملی خود را وارد کنید
شماره شناسنامه (*)
شماره شناسنامه خود را وارد کنید
تلفن همراه (*)
تلفن همراه خود را وارد کنید
تلفن داخلی
Invalid Input
پست الکترونیک (*)
وارد کردن پست الکترونیک الزامی می باشد.
بارگذاری تصویر 3 در 4 برای کارت (*)
تصویر خود را بارگذاری نمایید
نوع استخدامی (*)
نوع استخدامی تان را انتخاب نمایید.
شماره مستخدم(ویژه اعضای هیئت علمی)
شماره دفتر کل (ویژه بازنشستگان)
Invalid Input
دلیل صدور کارت (*)
علت صدور کارت را انتخاب فرمایید.
----------------------- ویژه متقاضیان صدور مجدد کارت---------------------
دلیل درخواست
Invalid Input
متقاضیان صدور مجدد کارت میبایستی مبلغ 10.000تومان را به شماره حساب 16437339/02 بانک ملت اداره رفاه واریز نمایند. سپس تصویر فیش را در فایل زیر بارگذاری کنید.
بارگذاری فیش
تصویر فیش خود را بارگذاری نمایید
عبارت را وارد نمائید (*) عبارت را وارد نمائید
Invalid Input

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355

 

 

Main Menu