kamputer_orginal_sketch.jpg

فرم صدور کارت

فرم صدور کارت
نام (*)
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی (*)
نام خانوادگی خود را وارد کنید
نام پدر (*)
نام پدر خود را وارد کنید


Invalid Input
کد ملی (*)
کد ملی خود را وارد کنید
شماره شناسنامه (*)
شماره شناسنامه خود را وارد کنید
تلفن همراه (*)
تلفن همراه خود را وارد کنید
تلفن داخلی
Invalid Input
پست الکترونیک (*)
وارد کردن پست الکترونیک الزامی می باشد.
بارگذاری تصویر 3 در 4 برای کارت (*)
تصویر خود را بارگذاری نمایید
نوع استخدامی (*)
نوع استخدامی تان را انتخاب نمایید.
شماره مستخدم(ویژه اعضای هیئت علمی)
شماره دفتر کل (ویژه بازنشستگان)
Invalid Input
دلیل صدور کارت (*)
علت صدور کارت را انتخاب فرمایید.
----------------------- ویژه متقاضیان صدور مجدد کارت---------------------
دلیل درخواست
Invalid Input
متقاضیان صدور مجدد کارت میبایستی مبلغ 10.000تومان را به شماره حساب 16437339/02 بانک ملت اداره رفاه واریز نمایند. سپس تصویر فیش را در فایل زیر بارگذاری کنید.
بارگذاری فیش
تصویر فیش خود را بارگذاری نمایید

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355

 

 

Main Menu