faza_pencilsketch.jpg

ه استحضار مي ­رساند بر اساس توافق صورت گرفته با بانك تجارت شعبه دانشگاه تهران، امكان بهره ­مندي از تسهيلات وام كالا، جعاله و خودرو براي همكاران محترم هياًت علمي و اداري دانشگاه (رسمي، پيماني، قراردادي و خرید خدمت) فراهم شده است.

همكاران محترم واجد شرايط مي­ توانند در صورت تمايلپس از مطالعه اطلاعيه پيوست، با در دست­ داشتن مدارك به همراه ضامن يا ضامنين حداكثر تاسي ام ديماه97 به اداره رفاه و تعاون مراجعه كنند.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355